Assessorament i acompanyament a empreses i organitzacions


Facilitem estratègies de responsabilitat social per contribuir a la qualitat de vida de totes les parts interessades de l’organització, la qual cosa pot millorar la viabilitat econòmica dels projectes.

Ho fem a través d’un anàlisi dels àmbits del treball, de les persones i organitzacions clientes, usuàries o beneficiàries, dels proveïments i de l’entorn social.