Formació d’agents socials i equips d’organitzacions

 

Sessions de treball adreçades a empreses, administracions públiques i entitats no lucratives, en què es reflexiona per desenvolupar eines que ens facin avançar en:

  • La responsabilitat social de les organitzacions.
  • La Qualitat de Vida com a suma de la felicitat i el benestar.
  • Els Indicadors de Qualitat de Vida Ciutadana (IQVC).
  • La productivitat i la Qualitat de Vida Laboral (QVL).
  • La conciliació de la vida laboral i personal-familiar.
  • El consum responsable (béns i serveis privats – serveis públics).
  • La mobilitat sostenible.
  • La cooperació i la intercooperació per damunt de la competitivitat.
  • La inclusió social: gènere, discapacitat, atur, dependència i altres.
  • La seguretat ciutadana: conflictes, mediació, pau i treva, participació.