Construcció d’indicadors de qualitat de vida

 

Construïm indicadors de qualitat de vida en funció de l’àmbit de la responsabilitat social en què l’organització vol millorar:

  • Treball.
  • Consum.
  • Intercooperació.
  • Proveïments.

Acompanyem l’organització en el disseny de plans d’acció per millorar els resultats dels indicadors de Qualitat de Vida.